Väitöskirjani ”Ei elämääni lomia mahtunut” Naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä talvi- ja jatkosotien ja jälleenrakennuksen aikana valmistui vuonna 2014 etnologian oppiaineeseen Jyväskylän yliopistossa.

Väitöskirjassani tutkin naisten muistelukerrontaa palkkatyöstä, jota he tekivät 1940- ja 1950-luvuilla eli talvi- ja jatkosotien aikana ja jälleenrakennuskauden vuosina. Tutkin, miten ja millaista kuvaa menneisyydestä yksilöiden muistelukerronnassa rakennetaan, mitä naiset kertovat työstään vuosikymmeniä kokemusten jälkeen, millaisia merkityksiä naiset antavat tekemälleen palkkatyölle, työyhteisölle ja työympäristölle muistelukerronnassaan ja mitä työ merkitsi naisille. Tarkastelen esimerkiksi sukupuolen näkymistä muistelukerronnassa, perheellisten naisten kokemuksia työn ja äitiyden yhdistämisestä sekä ruumiillisten työkokemusten muistelua.

Väitöskirjani muistitietotutkimusta, minkä lisäksi tutkimukseni liittyy työn historian, sukupuolihistorian ja sodan kokemushistorian tutkimuskenttiin.

Tutkimukseni ohjaajina toimivat professori Pirjo Korkiakangas, professori Petri Karonen ja professori Outi Fingerroos. Väitöstilaisuus pidettiin 13.6.2014. Vastaväittäjänä toimi professori emerita Kaija Heikkinen.

Väitöskirja on julkaistu Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran Kultaneito-julkaisusarjassa. Se on myös vapaasti luettavissa Jyväskylän yliopiston rinnaikkaistallenteena JYX-julkaisuarkistossa.

Kuva: Eeva Hytönen