Olen mukana Tampereen yliopiston kokemuksen historian huippuyksikössä (History of Experiences eli HEX), jota rahoittaa Suomen Akatemia.

HEX tutkii historiaa ihmisten kokemusten kautta: miten kokemukset syntyvät, miten niitä tulkitaan ja miten ne vaikuttavat yksilön suhteeseen yhteisöönsä ja yhteiskuntaansa. Huippuyksikössä on kolme suuntaa: eletty usko, eletty kansakunta ja eletty hyvinvointivaltio. Tutkimusta tehdään näiden suuntien sisällä ja ristiin niiden kesken. Minun tutkimukseni sijoittuu eletyn hyvinvointivaltio ja eletyn kansankunnan teemoihin.

Lisätietoja teemoista ja koko huippuyksiköstä löydät sen kotisivuilta (linkki ylempänä).