Haastatteluja on saatu jo paljon, kiitos kaikille! Voit edelleen osallistua, jos haluat. Ohjeet alla.

Oletko viettänyt lapsuutesi tai osan siitä sijoitettuna vuosina 1950–1990? Osallistu haastatteluun ”Sijaishuollossa vietetty lapsuus ja elämänkerronta”!

Keräämme tutkimusta varten sijaishuollossa lapsuutensa tai osan siitä viettäneiden haastatteluja, joissa he itse kertovat elämästään lapsuudesta alkaen. Elämänkerronnallisissa haastatteluissa keskustellaan koko elämänkaaresta kertojan omin sanoin. Olemme kiinnostuneita monenlaisista kokemuksista sijaishuollossa, sekä onnellisista että varjoisista lapsuusmuistoista.

Voit osallistua haastatteluun, mikäli olet ollut sijoitettuna tai kasvattina sijoitusperheessä, lastenkodissa, koulukodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa vuosien 1950–1990 välillä. Toivomme osallistujiksi erityisesti niitä, jotka eivät osallistuneet Sosiaali- ja terveysministeriön selvitykseen lastensuojelun menneisyydestä vuosina 20142016, sillä siinä kerätty aineisto on jo tutkimuksiemme käytössä.

Haastattelut perustuvat vapaaehtoiseen yhteydenottoon. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Haastattelijat ovat ammattitutkijoita, jotka noudattavat tiukkaa tutkimusetiikkaa ja ovat vaitiolovelvollisia. Voit halutessasi tutustua etukäteen haastattelukysymyksiin. Aineisto arkistoidaan myös muuta tutkimusta varten kokonaan ilman tunnistetietoja.

Haastattelut toteutetaan elo- ja syyskuun aikana 2018 mahdollisimman lähellä asuinpaikkaasi tai puhelimitse. Voit ilmoittautua mukaan haastatteluun ja kysyä lisätietoja tutkimuksesta 23.7. 2018 alkaen soittamalla arkipäivinä klo 9-16 tai lähettämällä sähköpostia hankkeen vastuulliselle tutkijalle Kirsi-Maria Hytöselle (yhteystiedot alla). Haastattelemme n. 30 mukaan ilmoittautunutta syyskuun loppuun mennessä. Haastateltavat eivät hyödy osallistumisesta taloudellisesti.

Aineiston keruun ”Sijaishuollossa vietetty lapsuus ja elämänkerronta” rahoittaa Koneen säätiö osana laajempaa tutkimushanketta sijaishuollossa vietetyn lapsuuden vaikutuksista elämänkerrontaan ja vanhemmuuteen. Aineistonkeruu toteutetaan Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksessa. Hankkeen vastuullinen tutkija on tutkijatohtori, FT Kirsi-Maria Hytönen. Toisena haastattelijana toimii tohtorikoulutettava, FM Johanna Oksanen, joka tutkii väitöskirjassaan sijoitusperheiden valvontaa 1950–1970-luvuilla.

Kirsi-Maria Hytönen

Historian ja etnologian laitos, PL 35 (H), 40014 Jyväskylän yliopisto

Sposti: kirsi-m.hytonen@jyu.fi

Työpuh. 040 805 3479 (23.7. 2018 alkaen)