Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Markkola, Pirjo, Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria 2019. Conducting Commissioned Research: The Finnish Inquiry on the Failures of Child Welfare, 1937–83. Scandinavian Journal of History.

Hytönen, Kirsi-Maria 2019. ”Olen niin lopen väsynyt kaikkeen.” Naisten väsymys talvi- ja jatkosotien kotirintamalla. Teoksessa Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Toim. Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen. Tampere: Vastapaino, 341-366.

Malinen, Antti & Hytönen, Kirsi-Maria 2019. Kaltoinkohtelun äänet ja hiljaisuudet lastensuojelun historian tutkimuksessa. Teoksessa Menneisyyden rakentajat. Teoriat historiantutkimuksessa. Toim. Matti O. Hannikainen, Tuomas Tepora & Mirkka Danielsbacka. Helsinki: Gaudeamus, 132-149.

Hytönen, K.-M., & Malinen, Antti 2018. ”Cos I’m a Survivor”. Narratives of coping and resilience in recollections of difficult childhood in post-war Finland. Ethnologia Fennica, 45, 55–78.

Hytönen, Kirsi-Maria & Salenius, Paula 2017. Yhteiskunnallisen etnologisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Teoksessa Yhteiskuntaetnologia. Toim. Outi Fingerroos et al. Helsinki: SKS, 79-100.

Hytönen, Kirsi-Maria 2016. Tutkija aikamatkustajana. Mennyt, nykyhetki ja tulevaisuus keruukilpailuvastauksissa. Teoksessa Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä. Toim. Pirjo Korkiakangas et al. Helsinki: Ethnos ry, 301-337.

Hytönen, Kirsi-Maria 2015. Heavy sacks, cold stores and black marketing: reminiscences of female retail store workers during World War II in Finland. Journal of Finnish Studies 19(2):2, 73–95.

Nevala, Seija-Leena & Hytönen, K-M 2015: Toimet, työt ja taakat. Perhe-elämä maaseudulla sodan jälkeen. Teoksessa Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Toim. Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen. Tampere: Vastapaino.

Kivimäki, Ville, Hytönen, K-M & Karonen, Petri 2015. Ennen huomispäivää. Toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa. Teoksessa Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Toim. Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen. Tampere: Vastapaino.

Hytönen, Kirsi-Maria 2013. Hardworking women: Nostalgia and women’s memories of paid work in Finland in 1940s. Oral History. 42:2 (Autumn 2013), 87–99.

Hytönen, Kirsi-Maria 2012. Kannettu kaksoistaakka. Äitiys työssäkäyvien naisten muistelukerronnassa 1940–1950-luvulta. Teoksessa Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Toim. Pasi Saarimäki, K-M Hytönen & Heli Niskanen. Historiallinen Arkisto 135. Helsinki: SKS.

Hytönen, K-M, Saarimäki, Pasi & Niskanen, Heli 2012. Syntymän pitkä kaari. Teoksessa Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Toim. Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen & Heli Niskanen. Historiallinen Arkisto 135. Helsinki: SKS.

Hytönen, Kirsi-Maria 2012. Suomalaisen sotilaan vaimo. Naisroolin rakentuminen avioparin jatkosodan aikaisessa kirjeenvaihdossa. Teoksessa Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sota-aikana. Toim. Suvianna Seppälä, Jarkko Keskinen & Kari Teräs. Suomen historian julkaisuja 2. Turku: Turun yliopisto.

Hytönen, Kirsi-Maria & Koskinen-Koivisto, Eerika 2009. Hikeä, naurua ja nokea – naisten kokemuksia tehdastyöstä toisen maailmansodan aikana. Teoksessa Työväki ja kokemus. Toim. Kati Launis & Marko Tikka. Väki Voimakas 22. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Suopajärvi, Tiina; Koskinen-Koivisto, Eerika; Korjonen-Kuusipuro, Kristiina; Hytönen, Kirsi-Maria; Hämeenaho, Pilvi 2019. Tunteilla on väliä. Tutkijan tunteet etnografisessa tutkimusprosessissa. Elore, 26 (2), 42–67. DOI: https://doi.org/10.30666/elore.77809

Malinen, Antti, Hytönen, Kirsi-Maria & Oksanen, Johanna 2017. Lastensuojelun hallinnosta sen tekijöiden, kohteiden ja kokemusten historiaan. Kasvatus & Aika 1(1), 84–100.

Laine-Frigren, Tuomas, Markkola, Pirjo & Hytönen, Kirsi-Maria 2015. Muuttuva työläisperhe tutkimuksen kohteena. Teoksessa Työläisperhe arjessa ja kriiseissä. Toim. Kirsi-Maria Hytönen & Tuomas Laine-Frigren. Väki voimakas 28. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Hytönen, Kirsi-Maria & Koskinen-Koivisto, Eerika 2011. Johdanto: miehet ja naiset suomalaisessa palkkatyössä ja sen tutkimuksessa. Teoksessa Työtä tekee mies, nainen. Väki Voimakas 24. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Tutkimusraportit

Hytönen, Kirsi-Maria, Malinen, Antti, Salenius, Paula, Haikari, Janne, Markkola, Pirjo, Kuronen, Marjo & Koivisto, Johanna: Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa suomeksi ja ruotsiksi.

Blogikirjoitukset

Kirsi-Maria Hytönen & Antti Malinen: Miksi lasta ei kuunnella? What the Hela? Historian ja etnologian laitoksen blogi, 21.3.2018. Linkki: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/hela/ajankohtaista/blogi/aikasemmat-blogitekstit/miksi-lasta-ei-kuunnella

Antti Malinen & Kirsi-Maria Hytönen: Lastensuojelun institutionaalinen muisti ja sen katkokset. Alusta! Tampereen yliopisto 21.9.2018. Linkki: https://alusta.uta.fi/2018/09/21/lastensuojelun-institutionaalinen-muisti-ja-sen-katkokset/

Pääkirjoitukset

Hytönen, Kirsi-Maria 2020. Erikoinen kevät. Kasvatus & Aika 14(1), 2–3.

Hytönen, Kirsi-Maria 2018. Mitä meistä jää? Kasvatus & Aika 12(3), 2–4.

Hytönen, Kirsi-Maria 2018. Kilpailun arvosta ja arvoista. Kasvatus & Aika, 12 (1), 2–5.

Vehkalahti, Kaisa & Hytönen, K-M 2017. Tuulet puhaltavat: Eteenpäin! Kasvatus & Aika 11 (4) 2017, 2–3.