Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Hytönen, Kirsi-Maria & Salenius, Paula: Yhteiskunnallisen etnologisen tutkimuksen eettisiä kysymyksiä. Teoksessa Yhteiskuntaetnologia. Toim. Outi Fingerroos et al. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2017.

Hytönen, Kirsi-Maria: Tutkija aikamatkustajana. Mennyt, nykyhetki ja tulevaisuus keruukilpailuvastauksissa. Teoksessa Kirjoittamalla kerrotut. Kansatieteelliset kyselyt tiedon lähteinä. Toim. Pirjo Korkiakangas et al. Helsinki: Ethnos ry 2016.

Hytönen, Kirsi-Maria: Heavy sacks, cold stores and black marketing: reminiscences of female retail store workers during World War II in Finland. Journal of Finnish Studies 19(2016):2, 73–95.

Nevala, Seija-Leena & Hytönen, Kirsi-Maria: Toimet, työt ja taakat. Perhe-elämä maaseudulla sodan jälkeen. Teoksessa Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Toim. Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen. Tampere: Vastapaino 2015.

Kivimäki, Ville, Hytönen, Kirsi-Maria & Karonen, Petri: Ennen huomispäivää. Toisen maailmansodan päättyminen Suomessa ja Euroopassa. Teoksessa Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Toim. Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen. Tampere: Vastapaino 2015.

Hytönen, Kirsi-Maria: Hardworking women: Nostalgia and women’s memories of paid work in Finland in 1940s. Oral History. 42:2 (Autumn 2013), 87–99.

Hytönen, Kirsi-Maria: Kannettu kaksoistaakka. Äitiys työssäkäyvien naisten muistelukerronnassa 1940–1950-luvulta. Teoksessa Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Toim. Pasi Saarimäki, K-M Hytönen & Heli Niskanen. Historiallinen Arkisto 135. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2012.

Hytönen, K-M, Saarimäki, Pasi & Niskanen, Heli: Syntymän pitkä kaari. Teoksessa Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Toim. Pasi Saarimäki, Kirsi-Maria Hytönen & Heli Niskanen. Historiallinen Arkisto 135. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2012.

Hytönen, Kirsi-Maria: Suomalaisen sotilaan vaimo. Naisroolin rakentuminen avioparin jatkosodan aikaisessa kirjeenvaihdossa. Teoksessa Häkäpöntöistä nurkkatansseihin. Arjen ilmiöitä sota-aikana. Toim. Suvianna Seppälä, Jarkko Keskinen & Kari Teräs. Suomen historian julkaisuja 2. Turku: Turun yliopisto 2012.

Hytönen, Kirsi-Maria & Koskinen-Koivisto, Eerika: Hikeä, naurua ja nokea – naisten kokemuksia tehdastyöstä toisen maailmansodan aikana. Teoksessa Työväki ja kokemus. Toim. Kati Launis & Marko Tikka. Väki Voimakas 22. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2009.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Laine-Frigren, Tuomas, Markkola, Pirjo & Hytönen, Kirsi-Maria: Muuttuva työläisperhe tutkimuksen kohteena. Teoksessa Työläisperhe arjessa ja kriiseissä. Toim. Kirsi-Maria Hytönen & Tuomas Laine-Frigren. Väki voimakas 28. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2015.

Hytönen, Kirsi-Maria & Koskinen-Koivisto, Eerika: Johdanto: miehet ja naiset suomalaisessa palkkatyössä ja sen tutkimuksessa. Teoksessa Työtä tekee mies, nainen. Väki Voimakas 24. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura 2011.

Tutkimusraportit

Hytönen, Kirsi-Maria, Malinen, Antti, Salenius, Paula, Haikari, Janne, Markkola, Pirjo, Kuronen, Marjo & Koivisto, Johanna: Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa suomeksi ja ruotsiksi.