Tutkijan työ ei ole yksinäistä hiljaisessa kammiossa puurtamista. Tutkijuuteen kuuluu aktiivisuus ympäröivien yhteisöjen kanssa: vuorovaikutus niin tiedeyhteisössä kuin yhteiskunnassakin.

Tällä hetkellä olen Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen jäsen.

Ennen vanhempainvapaata toimin muun muassa Finnish Oral History Network (FOHN) johtoryhmän jäsenenä sekä Nuorten Tiedeakatemian eli Young Academy Finland (YAF) hallituksen varajäsenenä.

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa toimii monitieteinen, monimetodinen ja moninäkökulmainen sukupuolen tutkimuksen verkosto Kantti. Olin mukana perustamassa Kanttia, ja edelleen iloisesti mukana sen aktiivisessa toiminnassa.

Historian ja etnologian laitoksen tutkimuskeskittymät toimivat keskustelun, oppimisen ja yhteistyön teemallisina ryhminä. Olen mukana sukupuolen-tutkimuskeskittymässä, postwar-ryhmässä sekä terveys ja hyvinvointi -ryhmässä. Lisäksi Helassa toimii laaja Childhood & Education -tutkijoiden ryhmä, jonka toiminnassa olen mukana.

Kuuluin usean vuoden ajan Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran (THPTS) hallitukseen. Toimin myös THPTS:n sihteerinä muutamien vuosien ajan.

Olin perustamassa Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry:tä ja toimin sen hallituksessa ensimmäisenä toimintavuonna 2009.

Lisäksi kuulun jäsenenä muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan ja Suomen kansatieteilijöiden yhdistykseen Ethnokseen.